วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

ประชาสัมพันธ์ งาน กศน.แขวงบางชัน

ประชาสัมพันธ์สอบปลายภาค นักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนวัดสัมมาชัญญาวาส และวัดคู้บอน
สอบปลายภาคในวันที่  15 - 16 กันยายน 2555  ณ กศน.เขตคลองสามวา
และนักศึกษาที่ยังไม่สอบ N-netให้แจ้งครูที่ปรึกษา
การทำกพช. นักศึกษาที่จะจบให้ดำเนินการแจ้งครูที่ปรึกษาด่วน
นักศึกษาที่จะจบให้รนำหลักฐานขอจบส่งที่ครูที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบหลักฐานการจบ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จบหลักสูตร ภายในเดือนกันยายนนี้

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรม

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชี วันที่  11-12 สิงหาคม  2555 ณ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กทม. รับสมัครนักศึกษาเรียนวิชาชีพนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ชุมชนร่มทิพย์

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ชุมชนร่มทิพย์และชุมชนประยงค์แย้ม เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นวิชาชีพนวดแผนไทย 150 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม  พ.ศ. 2555
เปิดเพิ่มอีก วิชานวดเท้าเพื่อสุขภาพ
วิชาสมุนไพรแปรรูป หลักสูตร  50 ชั่วโมง

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประวัติการจัดตั้ง กศน.แขวงบางชัน สถานที่ทำการแขวง ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดสัมมาชัญญาวาส โดยอนุญาตให้ใช้อาคารศาลาการเปรียญเป็นที่ทำการ กศน.แขวง เพื่อใช้เป็นสถานที่การจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน

ข้อมูลชุมชน
      ศูนย์การเรียนชุชนวัดสัมมาชัญญาวาส ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2535 สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีอาณาด้านทิศเหนือ ติดต่อกับคลองสองเดิม และหมู่บ้านสุขทิพย์ ด้านทิศใต้ติดต่อกับที่ดินเอกชน ด้านทิศตะวันออกติดหมู่่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า ด้านทิสตะวันตก ติดกับถนนพระยาสุเรนทร์

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประชาสัมพันธ์

   กศน.แขวงบางชันรับสมัครผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น นวดแผนไทย


สอบ N-Net  วันที่  26 สิงหาคม  2555